editing disabled

14é NOM: Diego Romero Lucas
dierolu@gmail.com
09/II/09
Blog: El Tinglado.
http://www.tinglado.net
1. El blog no té un autor principal. Cadascuna de les entrades estan fetes per una persona diferent, que de vegades pot repetir. Sembla un projecte prou professional per la qualitat del mateix (a més, no es restringix a una determinada matèria sino que pots trobar quasi totes). La presentació del blog és prou formal, tot i que les entrades tenen una presentació molt atractiva per als alumnes. Té un domini propi i no apareix dins de cap servei de blogs.
2. El disseny té molt a veure amb la finalitat del blog: és un blog per a treballar amb ell, que proposa exercicis pràctics perquè els alumnes ho practiquen. Visualment és atractiu amb la seua finalitat. La navegació és prou senzilla, tot i que a les entrades, les activitats venen presentades amb un programa especial interactiu.
3. És un blog temàtic d'educació però dividit en les diferents matèries que composen el currículum. El seu contingut és clarament educatiu.
4. El blog funciona des de febrer del 2006. S'actualitza amb molta regularitat (més o menys dues entrades per setmana).