editing disabled

16é NOM: Ferran Ruiz Val e-mail: ferrane25@gmail.com

No és un bloc, però la web de la UOC, Hermeneia grup de recerca, en el seu apartat d'exemples didàctics m'ha permés conéixer una visió novedosa de la literatura amb uns itineraris literaris engrescadors. Des del Llibre del Fets de Jaume I on pots consultar el manuscrit original (http://www.lafactoria.eu/ElLlibreDelsFeyts/index.php), el Foll en l'edat mitjana de Laura Borràs o el Tirant lo Blanc d'Antònia Carré (http://www.uoc.edu/in3/hermeneia/exemples/tirant/tirant.htm) que et permet passejar per la novel.la, la indumentària del cavaller, els tornejos, la guerra o la pau, amb una visió actual des del segle XXI.