editing disabled

21é NOM: dtormos403y@gmail.com
Empar Tormos i Gonzalvo


comentari bloc lluna i empar

Comentari sobre el bloc: Àmbit lingüístic... Sagunt

L'estructura d'aquest bloc és molt senzilla: no té una organització estructurada per temes sinó que està pensada d'una manera cronològica, on l'autor escriu sobre tot allò que considera important i atractiu. Pensem que no té una finalitat didàctica per poder treballar en Secundària, és més bé una manera d'emmagatzemar informació.