editing disabled

Núria Barón
nbarn9309@gmail.com


PRIMERA SESSIÓACTIVITAT 2

En relació amb els continguts i les activitats que propose, en concret, a l'assignatura optativa "Taller de castellà", crear un wiki em serviria per treballar l'ortografia, la creació de textos mitjançant el repàs d'algunes tipologies textuals i l'elaboració de resenyes literàries, així com la creació d'un periòdic o revista digital de l'institut.

S'ha pensat treballar cada contingut a un trimestre diferent, repasant el que els alumnes estudien a l'assignatura de Castellà.

D'aquesta manera, al llarg del segon trimestre treballariem les diferents tipologies textuals (narració, descripció i exposició-argumentació). Els alumnes elaborarien textos a partir d'activitats lúdiques, que facilitarien el seu apropament al treball. Aquestos textos serien penjats per ells mateixos al wiki de l'institut després d'haver corregit faltes d'ortografia o possibles errades de coherència i/o de cohesió.

Un dels recursos és l'ordinador, per no dir que és el bàsic, ja que els alumnes elaborarien els seus textos en documents de word; per tant, una de les competències que es treballarien seria la digital. PEr supost, l'altra competència seria la lingüística, tenint en compte que els continguts pertanyen a l'assignatura de castellà i que la base de l'assignatura optativa és el reforç de continguts lingüístics.


ACTIVITAT 3

El blog escollit pertany a Lourdes Doménch i porta el nom "A pie de aula". En ell, aquesta professora de llengua penja entrades vinculades al seu ámbit personal , como ara "Regalo", però també al professional. En aquest últim cas, les entrades titulades "Salim y Ariel" o "Arte y low cost" són un bon exemple. El blog te una presentació informal que resulta atractiva.

El seu disseny visual i el fet que hi haja índexs per a les entrades i per a les etiquetes faciliten molt la navegació per el blog.

En principi, i de forma general, la temàtica del blog fa referència a les experiències d'una professora de llengua a l'aula que resulten molt instructives, encara que, com ja he dit, també n'hi ha d'algunes un tant més personals.

El blog es publica des de el 25 de març de 2006 i, més a més, es tracta d'un blog molt actualitzat, ja que l'autora pot haver publicat fins a 12 entrades al mateix mes.

Cada entrada presenta un o més d'un enllaç que pot fer referència a un persona o a algun objecte que facilite la comprensió del text. Al mateix temps, al blog trobem una serie d'enllaços a altres blogs vinculats a la docència, a l'ensenyament de la llengua o a l'aprenentatge de les tecnologies.

Les entrades resulten molt interessants, perquè la major part presenta molts comentaris a alguns dels quals respon la pròpia autora, amb la qual cosa pot aplegar a desenvoluparse un xicoten debat en alguns casos. En quant a les persones que comenten les entrades, la major part es tracta de professors que comenten amb molta freqüència les entrades que penja l'autora.