editing disabled

Ressenya al Blog del Curs Superior de Valencià

El Blog del curs superior de Valencià suposa un exemple de la possibilitat d'aprofitament de les noves tecnologies de la informació (TIC) al servici de l'assoliment d'un nivell superior de valencià. Aquest blog està coordinat pel professor Toni de la Torre i acull col.laboracions que els alumnes del curs poden anar fent. En aquest blog podem trobar des d'una història de la literatura catalana en format power point, estudis sobre dialectologia, reflexions sobre com dur a terme una correcta planificació i creació d'un text escrit i un munt d'exercicis de llengua orientats al treball de les competències necessàries que seran adients per poder superar la prova de grau superior. Una de les grans novetats que el diferencien de gran part de blogs és, de certa manera, la "voluntaria fugida" del monotematisme, és a dir, la varietat i l'originalitat en són la nota predominant. El blog està en constant renovació de continguts i , a més a més, integra continguts de caire audiovisual com arxius en format mp3 sobre debats realitzats a l'aula i tota mena de ferramentes que afavoreixen l' e-learning de mode constructiu, pedagògic i molt innovador. Aquest tipus de recursos, però, afavorixen l'increment de la motivació i de la participació de l'alumne ja que, a més de tenir la possibilitat que la seua feina no caiga en l'oblit una volta presentada, es converteix en un constructor propi de la seua propia ferramenta d'aprenentatge on està assegurada una didàctica participativa i funcional. Tot un repte per aprendre no sols a aprendre sinó també per millorar les nostres competències lingüístiques en valencià.

Francisco Javier Chiner Lloréns.