editing disabled

8a sessió


Tasques de la sessió d'avui


1. Explicació de la WebQuest de Carolina.
2. Visita a les xarxes socials amb NING.
3. Presentació del recurs de creació de qüestionaris amb QUIZ. Realització de dues proves d'examen del curs.
4. Introducció als mapes mentals i conceptuals com a eina didàctica per a desplegar el pensament complex.
5. Utilitat per a crear línies de temps on incrustar dades, fotos, vídeos, àudio, en una escala temporal determinada.
6. Visita a la resta de pàgines d'ampliació del curs enllaçades en la barra de navegació.
7. Temps lliure per a aprofundir en els recursos vistos al llarg de les sessions, o per a crear un breu qüestionari en QUIZ. És el moment de preguntar dubtes al professor i revisar algun aspecte que ha quedat menys clar.
8. En la darrera mitja hora, farem un debat gravat amb AUDACITY, que serà publicat com a conclusions del curs.

  • Tema: WEB 2.0 i educació. Recursos i perspectives actuals.
Since when, he asked
are the first and last line of any poem
where the poem begins and ends?

Des de quan, va preguntar,
és el primer i l'últim vers d'un poema
on el poema comença i acaba?

Seamus Heaney
“The Fragment”, del llibre Electrical Light

P.S. Hem acabat la sessió (i el curs) sense haver pogut celebrar el debat. Com quasi sempre, per manca de temps, o més aviat, per l'excessiva acumulació d'objectius en un espai tan curt -davant l'ordinador, el temps es contrau per a molts. Malgrat tot, el qui subscriu confia d'haver presentat un panorama prou ric i unes eines prou consistents i treballades perquè continueu "trastejant" i experimentant amb blocs, wikis, webquests, xarxes socials... i amb tots els widgets, gadgets, plugins i programetes que aneu descobrint. Sense aclaparaments, a poc a poc, amb curiositat. Vos ho diu un pelegrí digital (o immigrant, o tecnofava), content d'haver-vos orientat durant unes setmanes i d'haver aprés molt, molt, amb vosaltres i per vosaltres. Fins una altra vegada.

Toni de la Torre
València, 4 de març de 2009.