editing disabled

CURS PER A LA INTEGRACIÓ DE LES TICCEFIRE DE VALÈNCIA. Febrer de 2009. Antoni de la TorreEN LA CLASSE DE LLENGUALogo-aprentic.png
Sent, i oblide.
Veig, i recorde.
Faig, i entenc
CONFUCI

Programa de les sessions

1.- Introducció a la web 2.0 i a la competència en comunicació lingüística
  • Presentació de recursos: blocs educatius i wikis. Ressenya en el wiki col·laboratiu del curs
2.-Blocs: Reconeixement de les parts d'un bloc, de les utilitats i obertura. Configuració del bloc
  • Determinació dels fins, el contingut i les categories. Normes i consells de redacció
  • Inserció d'enllaços i widgets. 1a entrada (o post) i comentari en el bloc d'un/a company/a
3.-Blocs: recursos i utilitats
4.-Blocs: activitats de llengua amb blocs. Fer proposta de seqüència d'activitats o projecte de lectura.
5.-Wikis: Reconeixement de la interfície del wiki. Obrir un wiki
6.-Wikis: activitats de llengua amb wikis. Fer proposta de seqüència d'activitats o projecte de lectura.
7.-Wikis, i recursos de Google (google reader, google sites, google docs, google maps, i més)
8.-Les xarxes socials: Facebook i Ning. Webquests i caceres del tresor. Quizz. Mapes mentals. Línies de temps.

Logo-Cefire.jpgEnllaços recomanables per al curs

Bloc del Seminari permanent en TIC per a la formació de persones adultes (SETICPA): Dept. d'Educació. GC
Centre de recursos de formació de persones adultes: materials de cursos, seminaris i jornades.
Dept. d'Educació. GC
ZonaTIC-N: Bloc de notícies i novetats TIC i educació.
Wiki.Lab: Wiki per a la formació de formadors en TIC
Recursos per a l'educació bàsica de persones adultes (amb les TIC: Bloc, wiki, Moodle, etc.)
RESPON LES ENQUESTES

I EN FAREM UN DEBAT

Interrogació.jpg


ALTRES ESPAIS DIDÀCTICS DE L'AUTOR DEL WIKI:

Blocs: La Paraula Vola; Segon de Bat; Curs superior de valencià(en desús des de 2009), Polítiques d'igualtat
Wikis: Diccionari per a ociosos (2n de Bat); Contes del món (3r ESO); Històries del senyor Keuner (2n de Bat); Llegir Poesia (4t ESO); Pel·lícula Verge (4t ESO)
Wikis per als professors: Curs superior de valencià- nivell 3; Plataformes digitals - Activitats i recursos TIC per a l'aula
Xarxes socials: Un Entre Tants - Experiències TIC del professorat valencià