editing disabled

Mapa conceptual(extret de Viquipèdia)


El mapa conceptual és una tècnica per a la representació del coneixement en gràfics. Els gràfics de coneixement són xarxes de conceptes. Les xarxes consten de nodes (punts/vèrtexs) i enllaços (arcs/eixos). Els nodes representen conceptes i els enllaços representen les relacions entre els conceptes.
Els conceptes i de vegades els enllaços s'etiqueten. Els enllaços poden ser no-, uni- o bidireccionals. Els conceptes i enllaços es poden classificar, poden ser simplement associatius, especificats o dividits en categories tals com relacions causals o temporals.
El mapa conceptual es pot fer per a diversos propòsits:
 • generar idees (brain storming, etc.);
 • dissenyar una estructura complexa (texts llargs, hipermèdia, llocs web grans, etc.);
 • comunicar idees complexes;
 • contribuir a l'aprenentatge integrant explícitament coneixement nou i vell;
 • avaluar la comprensió o diagnosticar la incomprensió;
 • explorar el previ coneixement i errors de concepte;
 • fomentar l'aprenentatge significatiu per a millorar l'èxit dels estudiants;
 • mesurar la comprensió de conceptes.
La tècnica del mapa conceptual va ser desenvolupada pel profesor Joseph D. Novak a Cornell University durant els anys 1960. Aquest treball es basava en les teories de David Ausubel, que accentuava la importància del coneixement previ per a poder aprendre conceptes nous. Novak concloïa que "L'aprenentatge significatiu implica l'assimilació de conceptes nous i proposicions dins d'estructures cognitives existents".

Mapa mental
Mapa mental


external image magnify-clip.png Mapa mental
El mapa mental o Mind Mapping® és una tècnica popular, inventada (i amb copyright) per Tony Buzan al Regne Unit. Diu: "un mapa mental consta d'una paraula central o concepte, al voltant de la paraula central es dibuixen 5 a 10 idees principals que es refereixen a aquella paraula. Llavors a partir de cada una d'aquelles paraules derivades, una altra vegada es dibuixen 5 a 10 idees principals que es refereixen a cada un d'aquelles paraules."
Els termes mapa mental i mapa conceptual són utilitzats de manera intercanviable. Tanmateix hi ha diferències:
La diferència entre mapes conceptuals i mapes mentals és que un mapa mental té només un concepte principal, mentre que un mapa conceptual en pot tenir uns quants. Això es redueix al punt que un mapa mental es pot representar com un arbre, mentre que un mapa conceptual pot necessitar una representació de xarxa. L'ús principal del mapa mental és prendre notes.

ENLLAÇOS DIRECTES AMB MAPES CONCEPTUALS:

Mapes conceptuals sobre les eines TIC, els blocs educatius i els d'aula. (F Zayas)


 1. Eines i materials didàctics en Internet per a l'ensenyament de la llengua i la literatura
 2. Tipologia de blocs educatius
 3. Tipus de blocs d'aula: professor, col·lectiu, alumne
 4. TIC lenguas (aprenentatge) (ACTUALITZAT)

Mindmaps-Eines_Multimedia.jpg
EINES MULTIMÈDIA. Mapa mental de Felipe Zayas. (Pitgeu en la imatge per a desplegar continguts.)
Mindmaps-Blocs_educatius.jpg
Tipologia de blocs educatius. Mapa mental de Felipe Zayas. (Pitgeu en la imatge per a desplegar els continguts.)ENLLAÇOS D'INTERÉS: