Moodle


MOODLE
1a.-article_moodle.pdf Moodle: programari per crear entorns virtuals d'ensenyament i
aprenentatge
(2005); Joan Queralt Gil; jqueralt@xtec
1b.-Fem unitats didàctiques amb Moodle. AULA 3. Wiki.Curs de Moodle: El Curs
View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: moodle presentacions)

2.-Moodle explicat per Jordi Adell:
http://e-academia.es/e-learning/moodle-explicado-por-jordi-adell

A l'abast: Espai personal per experimentar Moodle http://phobos.xtec.net/ivilater/ev/